Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 04/CT-BQP

by tintuc5983

tầm quan trọng vi phạm

QĐND – Bộ tư lệnh Binh đoàn Cửu Long vừa tổ chức sơ kết Chỉ thị 04/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục, chấp hành kỷ luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại hội nghị, các ý kiến đều đánh giá cao vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị đối với yêu cầu xây dựng môi trường quân đội ngày càng vững mạnh, an toàn. Để thực hiện tốt Chỉ thị 04, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc và thật sự có hiệu quả. Sau một năm thực hiện, nhất là đã tập trung thực hiện tốt khâu đột phá xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật qua đó góp phần quan trọng hạn chế tối đa các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật trong Binh đoàn năm 2012.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót trong thực hiện Chỉ thị của một số đơn vị trong Binh đoàn như tỷ lệ vi phạm vẫn còn cao, ý thức tự giác chấp hành của một số cán bộ, chiến sĩ chưa thực sự tốt. Năm 2013, Binh đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 04 theo hướng triệt để, quyết liệt hơn.

LÊ VĂN CẦU

tầm quan trọng vi phạm

Advertisements