Sau sinh, khi nào có thể ‘yêu’ trở lại?

by tintuc5983

mang thai

Thông thường, sau sinh 6 tuần là chị em có thể quan hệ vợ chồng trở lại.

‘Chuyá»n ấy’ trong thá»i gian mang thai và sau sinh là vấn Äá» Äược hầu hết các cặp Äôi quan tâm nhÆ°ng lại không dá» dà ng chia sẻ. DÆ°á»i Äây là những thắc mắc chủ yếu vá» vấn Äá» nà y, hy vá»ng sẽ giúp chá» em yên tâm hÆ¡n.

Có thỠquan hỠtình dục khi mang thai?

Câu trả lá»i là bạn hoà n toà n có thá». Hầu hết các cặp vợ chá»ng thÆ°á»ng lo lắng vá» Äiá»u nà y, nhÆ°ng nếu sức khá»e của bạn bình thÆ°á»ng bạn có thá» tiếp tục quan há» cho Äến ngà y sinh ná». Tuy nhiên, nếu bạn có lá»ch sá»­ tá»­ cung yếu, nhau thai thấp, bá» chảy máu⦠bạn cần kiá»m tra vá»i bác sÄ© hoặc nữ há» sinh.

Trong quá trình mang thai thông thÆ°á»ng, sex không phải là nguyên nhân gây sảy thai sá»m hoặc nhiá»m trùng âm Äạo. Vì vậy, bạn Äừng nên quá lo lắng. Nếu bạn bá» nhiá»m trùng âm Äạo, hãy nói Äá»i tác của bạn sá»­ dụng bao cao su Äá» Äảm bảo sức khá»e cho cả hai. Bạn yên tâm là sex sẽ không can thiá»p vá»i bất kỳ Äiá»u trá» kháng sinh nà o cho tình trạng nà y.

Các nhà nghiên cứu cÅ©ng chá» ra rằng, nếu mang thai khá»e mạnh bình thÆ°á»ng, bạn không phải bÄn khoÄn quá nhiá»u vá» sex và viá»c sinh sá»m. Nếu bạn thấy ham muá»n sex, hãy là m Äiá»u Äá», nhẹ nhà ng. Thá»a mãn vá» sex trong thá»i gian mang thai Äem lại tâm trạng tá»t cho cả hai, cải thiá»n má»i quan há» của bạn.

Sau sinh, khi nà o có thỠ'yêu' trỠlại? - 1

Bà bầu có thá» quan há» tình dục bình thÆ°á»ng nếu có thai kỳ khoẻ mạnh. (ảnh minh hoạ)

‘Chuyá»n ấy’ có là m hại thai nhi?

Khi bạn quan há», bạn sẽ không là m hại em bé của mình â ngay cả khi Äá»i tác của bạn á» trên nếu cả hai thá»±c hiá»n nhẹ nhà ng. Chất nhầy dà y á» cá» tá»­ cung giúp bảo vá» chá»ng lại nhiá»m trùng. Túi á»i và các cÆ¡ bắp mạnh của tá»­ cung cÅ©ng bảo vá» em bé.

Khi bạn Äạt cá»±c khoái, bạn có thá» thấy em bé của bạn di chuyá»n xung quanh nhiá»u hÆ¡n. Tuy nhiên, Äiá»u nà y là do nhá»p tim bạn Äang Äập nhanh chứ không phải do bé biết những gì Äang xảy ra hoặc cảm thấy khó chá»u. Tuy nhiên, bạn cÅ©ng sẽ nhận Äược lá»i khuyên không nên quan há» khi mang thai nếu bạn có triá»u chứng:

– Chảy máu

– Äau bụng hoặc chuá»t rút

– Tá»­ cung yếu

– Nhau thai thấp, vùng nhau tiá»n Äạo bá» chảy máu.

‘Chuyá»n ấy’ khi mang thai có gì khác không?

Äiá»u nà y còn tùy, má»t sá» phụ nữ thấy Äiá»u nà y tá»t hÆ¡n cho mình, nhÆ°ng sá» khác thì không. Há» cho rằng mình cảm thấy khó chá»u sau khi kết thúc giao hợp. Nhiá»u ngÆ°á»i chia sẻ há» thấy ít nhạy cảm trong thá»i kỳ mang thai và khó Äạt cá»±c khoái.

Má»t sá» ngÆ°á»i lại cho biết há» thấy Äau khi quan há» trong thá»i gian mang thai. Nhiá»u cặp vợ chá»ng vẫn cảm thấy sá»± thân mật qua mà n dạo Äầu hay quan há» bằng miá»ng. Äiá»u nà y cÅ©ng khiến há» cảm thấy vui hÆ¡n thay vì kiêng khem khi thai nghén.

‘Yêu’ bằng miá»ng có an toà n?

Thông thÆ°á»ng, sex bằng miá»ng sẽ không gây hại cho bạn và bé. Trong thá»±c tế, nó Äược coi là giải pháp tá»t nhất nếu viá»c giao hợp trá» nên quá nguy hiá»m. Äiá»u cần tránh là bạn không nên Äá» Äá»i tác thá»i khí và o âm Äạo vì có khả nÄng gây ảnh hÆ°á»ng Äến em bé.

Sau sinh, khi nà o có thỠ'yêu' trỠlại? - 2

Sau sinh 6 tuần là có thá» quan há» vợ chá»ng trá» lại. (ảnh minh há»a)

TÆ° thế quan há» tình dục nà o tá»t nhất và thoải mái nhất khi mang thai?

Không có tÆ° thế nà o Äược coi là tá»t nhất khi bạn mang thai. Và o má»i tiến trình của thai kỳ, bạn có thá» chá»n ra những vá» trí phù hợp, thoải mái nhất:

– TÆ° thế thông thÆ°á»ng truyá»n thá»ng vẫn có thá» tiến hà nh trong giai Äoạn Äầu của thai kỳ lúc bụng còn nhá».

Tuy nhiên, ná»­a kia của bạn cần chú ý Äá» không dá»n hết trá»ng lượng và o bạn.

– Bạn có thá» á» trên khi bụng Äã to. Äiá»u nà y giúp bạn tá»± Äiá»u chá»nh Äược mình, không bỠáp lá»±c lên bụng và dá» Äạt hÆ°ng phấn hÆ¡n.

– Nằm nghiêng: Khi thai kỳ và o giai Äoạn cuá»i, bạn cÅ©ng có thá» chá»n cách nà y.

– á» phía trÆ°á»c: TÆ° thế nà y cÅ©ng là má»t lá»±a chá»n cho phụ nữ mang thai.

Khi nà o có thá» ‘quan há»’ trá» lại sau khi sinh?

Sau sinh, cÆ¡ thá» phụ nữ cần có thá»i gian Äá» há»i phục, thÆ°á»ng kéo dà i khoảng sáu tuần lá», gá»i là thá»i kỳ hậu sản. Sau sinh 6 tuần là có thá» quan há» vợ chá»ng trá» lại, nhÆ°ng có nhiá»u chá» em, vì má»i sinh con còn má»t do viá»c chÄm sóc con, cho con bú, lại nghe theo kinh nghiá»m dân gian nên ít quan tâm Äến vấn Äá» nà y.

Má»t sá» trÆ°á»ng hợp do thay Äá»i hoóc-môn trong cÆ¡ thá» có thá» dẫn Äến sá»± thay Äá»i vá» cảm xúc, biá»u hiá»n: ít ham muá»n, hay cáu gắt, lo lắng, má»t má»i. Vì vậy, ngÆ°á»i chá»ng cần có thá»i gian chÄm sóc vợ nhiá»u hÆ¡n.

Thêm nữa, sau sinh con, ngÆ°á»i phụ nữ thÆ°á»ng có biến Äá»ng lá»n vá» giải phẫu và sinh lý, tác Äá»ng Äến tình cảm, nên bạn nên cảm thông, chia sẻ, Äá»ng viên chÄm sóc vá» tinh thần, tâm sá»± vá»i vợ nhiá»u hÆ¡n, thá» hiá»n sá»± quan tâm má»t cách chu Äáo vá» má»i mặt. Sau Äó má»i viá»c sẽ trá» lại bình thÆ°á»ng. Chá»n phÆ°Æ¡ng pháp ngừa thai hiá»u quả khi bạn Äã sẵn sà ng cho viá»c quan há» trá» lại.

mang thai

Advertisements