Hà Nội tạo chuyển biến mạnh mẽ về nông thôn mới

by tintuc5983

Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội thực sự có sự chuyển biến mạnh mẽ, đời sống của bà con nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, các địa phương vệ tinh nội thành Hà Nội cần nhanh chóng xây dựng được quy hoạch, đi trước một bước, đầu tư sản xuất có trọng tâm, trọng điểm, đưa Thủ đô đi đầu trong cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Đó là nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tại buổi làm việc ngày 16/7 với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, huyện Thường Tín, Phú Xuyên và thăm các công trình trọng điểm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết phong trào xây dựng nông thôn mới đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách nhanh chóng. Thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn từ 8 triệu đồng/người sau 5 năm tăng lên gấp gần ba lần.

Ngoài ra, giá trị sản xuất bình quân đạt gần 200 triệu đồng/ha đất canh tác; sản phẩm xuất khẩu ngày càng tăng mạnh… Có được kết quả trên do Hà Nội có điều kiện tốt hơn so với các địa phương khác, nhưng điều quan trọng nhất của thành công là nhờ vào sự quan tâm, vào cuộc rất quyết liệt của cả hệ thống chính trị và được người dân đồng tình đón nhận.

Mặc dù vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội vẫn cho rằng phong trào trên còn chưa đáp ứng được nhu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay. Vì chất lượng, số lượng cũng như giá cả sản phẩm làm ra của nông dân Hà Nội đang còn gặp phải sự cạnh tranh lớn và vượt trội từ hàng hóa nhập khẩu.

Chính vì vậy, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị lưu ý ngay từ bây giờ các ngành, địa phương cần khẩn trương đánh giá một cách đúng thực chất, nhanh chóng xây dựng và nhân rộng những mô hình sản xuất thâm canh có hiệu quả, năng suất cao và triệt để đưa khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, giải phóng sức lao động, nhất là sau khi tiến hành dồn điền đổi thửa xong.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sau khi Thủ đô sáp nhập địa giới hành chính đã có hàng ngàn tỷ đồng đầu tư vào hàng trăm dự án vào nông nghiệp. Nhiều địa phương đã được đầu tư gấp ba, bốn lần so với trước đây./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Từ khoá: xây dựng gia nông thôn

Advertisements