Những người châu Á khôi hài

by tintuc5983

Khó đỡ với những trò đùa tinh nghịch của chị em.

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Những cô gái nghịch ngợm.

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Bánh sinh nhật cực độc.

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Xe kéo.

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Tượng cũng sợ nắng, mưa.

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Chỗ ngồi phụ cho cún.

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Đàn ông là phải ga lăng.

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Cười lên nào!

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Thiên thần cánh gà.

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Có gì đó không ổn ở đây.

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Cho chừa tội không nghe lời!

Những người châu Á khôi hài | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,Ảnh độc

Anh rất ít khi đeo kính, nhưng mỗi lần đeo là phải phong cách.

Advertisements