DHC: 6 tháng LNST đạt 7,14 tỷ đồng

by tintuc5983

Tính đến 30/06/2013, DHC đang có khoản phải thu từ việc bán cổ phần CTCP Thủy sản Bến Tre với số tiền 24,88 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã CK: DHC) công bố báo cáo tài chính quý 2/2013.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 102,4 tỷ đồng tăng 23,18% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt gần 20 tỷ đồng tăng gấp hơn 2 lần so với quý 2/2012.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính không đáng kể, chi phí lãi vay đã giảm nhưng chi phí tài chính vẫn ở mức cao tăng 40% so với cùng kỳ lên hơn 12 tỷ đồng (do công ty thoái vốn tại công ty liên kết – CTCP Thủy sản Bến Tre – phát sinh lỗ 6,67 tỷ đồng); Ngoài ra chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng tăng cao nên kết quả LNST chỉ đạt 1,67 tỷ đồng khả quan hơn mức lỗ ròng 3,47 tỷ đồng trong quý 2 năm ngoái.

Theo giải trình của DHC, kết quả kinh doanh quý 2/2013 khả quan hơn so với cùng kỳ là do sản lượng sản xuất và tiêu thụ mặt hàng giấy cuộn tăng trưởng mạnh; Chi phí lãi vay giảm do công ty đã giảm hàng tồn kho, giảm dư nợ vay ngân hàng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, DHC đạt 198,7 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 34% so với cùng kỳ; LNST đạt 7,14 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 1,42 tỷ đồng. Với kết quả này DHC đã hoàn thành được 42% kế hoạch LNST cả năm 2013.

Tính đến 30/06/2013, DHC đang có khoản phải thu ngắn hạn lên tới hơn 25 tỷ đồng (số dư đầu kỳ là 198 triệu đồng) trong đó chủ yếu là khoản bán cổ phần CTCP Thủy sản Bến Tre với số tiền 24,88 tỷ đồng.

DHC: 6 tháng LNST đạt 7,14 tỷ đồng (1)

Báo cáo KQKD
Chỉ tiêu Q2/2013 Q2/2012 Thay đổi 6 T 2012 6 T 2013 Thay đổi
Doanh thu thuần 102,4 83,13 23,18% 198,7 148,4 33,89%
Giá vốn 82,4 73,70 162,2 125,2
Tỷ trọng giá vốn/DT 80,47% 88,66% 81,63% 84,37%
LN gộp 19,9 9,38 112,15% 36,4 23,2
DT tài chính 0,007 0,129 -94,57% 0,025 0,262
Chi phí tài chính 12,13 8,7 39,91% 18,14 17,2
Chi phí lãi vay 5,32 8,6 11,2 17,15
Chi phí bán hàng 3,28 2,700 6,96 5,3
Chi phí quản lý DN 3,11 2,14 45,33% 4,66 3,56
Lợi nhuận thuần 1,4 -4,00 6,7 -2,57
Lợi nhuận khác 0,257 0,53 0,425 1,15
LNTT 1,67 -3,47 7,14 -1,42
LNST 1,67 -3,47 7,14 -1,42

BCTC quý 2/2013

Trần Dũng

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Từ khoá: chi phí cổ phần công ty cổ phần doanh thu công ty tài chính kết quả

Advertisements