Người đàn ông lớn tiếng chửi bới, dọa CSGT sẽ cho mày chết

by tintuc5983

Không đội mũ bảo hiểm bị xử lý, sau khi xin không được, người đàn ông lớn tiếng chửi bới thậm tệ CSGT và dọa “cho mày chết”.

Advertisements