Điểm chuẩn dự kiến HV Báo chí & Tuyên truyền

by tintuc5983

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn các ngành dự kiến. Năm nay, điểm trúng tuyển vào các ngành dự kiến tăng từ 1 đến 1,5 điểm so với năm 2012.

Theo đó, một số chuyên ngành thi khối C có điểm dự kiến cao như: Báo truyền hình 23; Thông tin đối ngoại, Công tác xã hội, Quan hệ công chúng điểm là 22; Báo in 21,5; Báo phát thanh 21; Khoa học quản lý nhà nước, Quản lý xã hội 20,5.

Khối D1, dự kiến một số ngành có điểm chuẩn cao như: Báo điện tử, Quan hệ công chúng điểm 22; Báo truyền hình 21,5; Thông tin đối ngoại, Báo in 21…

Điểm trúng tuyển thấp nhất đối khối C và D1 dự kiến là 16,5 điểm, bao gồm các chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác-Lênin. Riêng chuyên ngành mới tuyển sinh, Báo chí đa phương tiện dự kiến điểm trúng tuyển khối C là 20 điểm và khối D1 là 19,5 điểm.

Năm 2012, một số chuyên ngành thi khối C có điểm chuẩn: Báo truyền hình 22,5; Thông tin đối ngoại 20; Công tác xã hội 17; Báo in 22; Báo phát thanh 22,5; Khoa học quản lý nhà nước 15, Quản lý xã hội 16.

- 1

Thí sinh của mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

Điểm chuẩn khối D1, đối với một số chuyên nghành: Báo điện tử 18,5, Quan hệ công chúng điểm 21; Báo truyền hình 21; Thông tin đối ngoại 18,5, Báo in 18…

Ngoài ra, một số chuyên ngành học khối lý luận năm nay cũng có điểm cao hơn năm 2012 như: Triết học Mác-Lênin, Quản lý kinh tế, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý văn hóa tư tưởng…

Thủ khoa khối C của trường năm nay là thí sinh Hà Thùy Linh (Hải Dương) đạt 27 điểm. Linh đăng kí dự thi chuyên ngành Quan hệ công chúng. Thủ khoa khối D1 là thí sinh Lê Thị Phương Thảo (Hà Nội), dự thi ngành Báo chí đa phương tiện đạt 26 điểm.

Năm 2013, trường có khoảng 1700 sinh viên dự thi ở hai khối C và D1.

Sau đây là dự kiến điểm trúng tuyển cho các ngành, chuyên ngành năm 2013:TT

STT Tên ngành Tên chuyên ngành Mã ngành Mã chuyên ngành Khối C Khối D1
Điểm chuẩndự kiến
1 Triết học Triết Mác-Lênin D220301 524 16.5 17
2 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 525 16.5 16.5
3 Kinh tế Kinh tế chính trị Mác Lênin D310101 526 16.5 16.5
4 Quản lý kinh tế 527 18 19
5 Lịch sử Lịch sử Đảng D220310 17
6 Xây dựng đảng Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước D310202 21 18.5
7 Chính trị học Quản lý văn hóa tư tưởng D310201 530 18 17
8 Chính trị phát triển 531 17 17
9 Quản lý xã hộiI 532 20.5 17
10 Tư tưởng HCM 533 16.5 17
11 Giáo dục lý luận chính trị 534 17.5 17
12 Văn hóa và phát triển 535 20 18.5
13 Chính sách công 536 17 17
14 Khoa học quản lý Nhà nước 537 20.5 18
15 Báo chí Báo in D320101 602 21.5 21
16 Báo ảnh 603 20.5 19
17 Báo phát thanh 604 21 17
18 Báo truyền hình 605 23 21.5
19 Quay phim truyền hình 606 19 17.5
20 Báo mạng điện tử 607 21.5 22
21 Báo chí đa phương tiện 608 20 19.5
22 Xuất bản Xuất bản D320401 20.5 19.5
23 Xã hội học Xã hội học D310301 17 17.5
24 Quan hệ quốc tế Thông tin đối ngoại D310206 610 22 21
25 Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 611 20 20
26 Công tác xã hội Công tác xã hội D760101 22 20.5
27 Quan hệ công chúng Quan hệ công chúng D360708 22 22
28 Quảng cáo Quảng cáo D320110 17.5 17.5
29 Ngôn ngữ Ngôn ngữ Anh D220201 18

Từ khoá: thông tin khoa học chính trị nhà nước quản lý nhà nước bão

Advertisements