HSBC: Lợi nhuận trước thuế đạt 14,1 tỷ USD trong nửa năm 2013

by tintuc5983

(DĐDN) – Tập đoàn HSBC vừa công bố báo cáo tài chính giữa kỳ năm 2013. Theo đó, lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2013 tăng 10% so với nửa đầu năm 2012.

Cụ thể: Lợi nhuận trước thuế đạt 14,1 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2013, tăng 10% so với nửa đầu năm 2012. Lợi nhuận trước thuế cơ bản đạt 13,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2012 chủ yếu do doanh thu cao hơn, dự phòng nợ xấu và rủi ro tín dụng thấp hơn, cải thiện đáng kể về các khoản mục đầu tư ở Mỹ và các chi phí kinh doanh thấp hơn.

Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ đông bình quân tăng 12% so với mức 10,5% của nửa đầu năm 2012.Doanh thu cơ bản bao gồm 0,8 tỷ đô la Mỹ do sự thay đổi có lợi từ các khoản phòng ngừa rủi ro không đủ điều kiện, 0,6 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận ròng liên quan đến việc bán các khoản đầu tư còn lại của HSBC tại Tập đoàn Ping An và 0,5 tỷ đô la Mỹ do thay đổi giá trị thị trường của các hợp đồng phái sinh.

Ông Stuart Gulliver – Tổng giám đốc Tập đoàn HSBC, nhận định: “Cả lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận trước thuế cơ bản đều tăng trong nửa đầu năm 2013. Những kế quả này cho thấy chúng tôi vẫn đang tiếp tục nỗ lực để thực hiện chiến lược của mình”.

HSBC cũng đưa ra báo cáo tài chính hợp nhất giữa năm 2013 của ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải. Theo đó, lợi nhuận trước thuế tăng 65% đạt 95,550 tỉ đô la Hồng Kông (57,988 tỉ đô la Hồng Kông trong nửa đầu năm 2012). Lợi nhuận có thể phân phối tăng 80% đạt 80,511 tỉ đô la Hồng Kông (44,690 tỉ đô la Hồng Kông trong nửa đầu năm 2012). Tỉ suất sinh lợi trên vốn cổ đông bình quân là 35,5% (24,8% trong nửa đầu năm 2012). Tổng giá trị tài sản giảm 1% đạt 5.981 tỷ đô la Hồng Kông (6.065 tỷ đô la Hồng Kông tại thời điểm cuối năm 2012). Hệ số hiệu quả chi phí là 27,1% (40,1% của nửa đầu năm 2012).

Các kết quả báo cáo bao gồm lợi nhuận thuần 30,747 tỉ đô la Hồng Kông từ giao dịch bán lại cổ phần tại công ty Ping An Insurance (Group) Company of China Limited và lợi nhuận trước thuế 8,454 tỉ đô la Hồng Kông từ việc phân loại lại ngân hàng Industrial Bank Co., Limited (lợi nhuận có thể phân phối là 5,914 tỉ đô la Hồng Kông). Nếu không bao gồm hai khoản lợi nhuận nói trên: Tỉ suất sinh lợi trên vốn cổ đông bình quân là 19,3% trong nửa đầu năm 2013. Hệ số hiệu quả chi phí là 39,9% cho nửa đầu năm 2013.

M.Hương

facebooktwittergoogleChia sẻ tin lên LinkHay.com

Từ khoá: hồng kông tổng giám đốc lợi nhuận bão hsbc

Advertisements