Dự án bất động sản sắp hết đường ‘lơ mơ’

by tintuc5983

(VTC News) – Dự án phải báo cáo tiến độ thực hiện và tình hình kinh doanh đến khi bán xong toàn bộ dự án.

» Biệt thự tiền tỷ ở Hà Nội ‘chìm’ trong nước

» Bết bát số phận công ty Quốc Cường Gia Lai

Đó là nội dung trong Thông tư số 11/2013/TT-BXD “Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản” vừa được Bộ Xây dựng ban hành.

Theo đó, chủ đầu tư phải thực hiện báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản gồm các nội dung cơ bản của dự án theo văn bản chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

bất động sản
Các công trình xây dựng phải báo cáo tiến độ

Khi dự án có điều chỉnh, bổ sung thì chủ đầu tư các dự án bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo bổ sung những nội dung điều chỉnh.

Chủ đầu tư cũng phải báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án gồm các nội dung về tình hình giải phóng mặt bằng; tình hình đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; tình hình đầu tư xây dựng công trình.

Báo cáo về tình hình kinh doanh tại dự án gồm các nội dung về tình hình huy động vốn, tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính, tình hình bán nhà, cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất….

Báo cáo kết thúc đầu tư xây dựng dự án gồm các nội dung chính của dự án sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng.

Đặc biệt, trong Thông tư có quy định yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục báo cáo tình hình kinh doanh tại dự án cho khi đến khi bán, cho thuê toàn bộ bất đống sản được phép kinh doanh trong dự án khi dự án đã hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng.

Hiện nay, công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản được thực hiện bởi nhiều cơ quan khác nhau như: Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định phê duyệt quy hoạch 1/1000, 1/500..; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư; Sở Xây dựng chấp thuận đầu tư, cấp phép xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục giao đất, cấp đất…

Trong khi đó, Sở Xây dựng là cơ quan ở địa phương được giao chức năng chủ trì làm đầu mối giúp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản lại chưa phát huy được hết vai trò, chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Do vậy, căn cứ vào thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Luật Kinh doanh bất động sản, ngày 31/7/2013 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BXD “Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/10/2013.

» Căn hộ nhỏ, giá rẻ tiếp tục hút khách

» Biệt thự tiền tỷ ở Hà Nội ‘chìm’ trong nước

» Cò đất chuyển nghề bán ốc, xe ôm

» ‘Nghĩa địa’ bất động sản ở Hà Nội

» Bết bát số phận công ty Quốc Cường Gia Lai

» Sự thật nhà giá rẻ rao nhan nhản trên mạng

Châu Anh

Từ khoá: quản lý nhà nước xây dựng kinh doanh bão thông tư triển khai công trình bất động sản quy định giấy chứng nhận động sản công trình xây dựng

Advertisements