Bản thiết kế iPhone 5S và iPhone 6 màn hình vòng

by tintuc5983

Với màn hình liền mạch và bo sát khung máy, chiếc iPhone này tạo nên cảm giác vô cùng lạ khi sử dụng.

Advertisements