Một cá nhân mua hơn 1 triệu cổ phiếu BGM và trở thành cổ đông lớn

by tintuc5983

Sau giao dịch, Ông Nguyễn Hữu Vụ sở hữu 5,47% vốn BGM. Lượng cổ phiếu này được mua trực tiếp từ đợt phát hành riêng lẻ 2,4 triệu cổ phiếu của BGM.

CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (mã BGM) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Ông Nguyễn Hữu Vụ đã mua 1,05 triệu cổ phiếu BGM, tương ứng mua 5,47% vốn BGM và trở thành cổ đông lớn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn là ngày 29/7. Trước giao dịch, ông Vụ chưa nắm giữ cổ phiếu BGM nào.

Số lượng cổ phiếu này được ông Vụ mua lại trực tiếp từ đợt phát hành riêng lẻ 2,4 triệu cổ phiếu của BGM. Ngày ông Vụ trở thành cổ đông lớn cũng là ngày hoàn thành đợt chào bán.

Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch của ông Vụ được tính trên tổng số 19,2 triệu cổ phiếu sau khi phát hành riêng lẻ thành công, tương ứng 6,25% tính trên tổng số 16,8 triệu cổ phiếu lưu hành khi khi phát hành riêng lẻ.

Nguồn Dân Việt/HSx

Từ khoá: cổ phiếu