VKD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

by tintuc5983

GetThumbnail.axd?i=201308140231388906250&w=220

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VKDinfo.gif của CTCP Nước khoáng Khánh Hòa như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/08/2013

3. Lý do và mục đích:

* Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013:

– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

– Thời gian thực hiện: 30/08/2013

– Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/08/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: gười sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Từ khoá: công ty cổ phần chứng khoán