Sắp thí điểm Quỹ Hưu trí bổ sung

by tintuc5983

Bộ LĐ-TB&XH đưa ra lộ trình từ 01/01/2014 sẽ thực hiện thí điểm Quỹ Hưu trí bổ sung đối với một số tập đoàn, DN. Dự kiến đến năm 2020 sẽ áp dụng bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp trên cả nước.

Theo VTV

Advertisements